GLASSBEADED

Powierzchnia wykonana z wykorzystaniem zaawansowanej antystatycznej technologii eliminującej osadzanie pyłu/kurzu. Powierzchnia posiada właściwość osiągania wyższych wartości parametru "gain" poprzez intensywniejsze odbijanie światła wzdłuż osi projekcji wyświetlanego obrazu. Znacznie zwiększona zdolność odbijania światła jest rezultatem zaimpregnowania powierzchni ekranu specjalnym rodzajem masy szklanej. Ta cecha powoduje, że ekrany "glass beaded" odwzorowywują kolory z nieosiągalną dla innych powierzchni intensywnością przy zachowaniu umiarkowanych kątach oglądania. Powierzchnia niepalna, odporna na działanie grzybów (pleśni). Szerokość kątowa strefy idealnego odbioru - 70 stopni. Parametr "gain" posiada wartość 2,8.